Start

Sinterklaas – Kerstmis – Winter – Dood

Bent u geïnteresseerd in de cultuurhistorische achtergronden van Sinterklaas, kerstmis, de winter of de dood? En wilt u de resultaten op heldere en aantrekkelijke wijze gepresenteerd hebben? Dan bent u hier aangeland op de juiste site.

Cultuurhistorisch onderzoek

Als cultuurhistoricus verricht ik al decennialang met veel interesse en plezier onderzoek in bibliotheken en archieven. Daarnaast bestudeer ik ter plekke materiële en de immateriële cultuuruitingen. Daarvan maak ik sinds de jaren tachtig foto’s . Ik beschik dan ook over een groot archief met afbeeldingen. De resultaten van mijn onderzoek en veldwerk maak ik openbaar via boeken, artikelen, rapporten, lezingen, cursussen en exposities. Hierbij ga ik uiteraard in op het verleden. Vanuit de historische invalshoek belicht ik ook de actualiteit.

Wetenschap en samenleving

In het onderzoek en de verslaglegging beweeg ik me op het snijvlak van wetenschap en samenleving. De resultaten zijn daarom bedoeld voor onderzoekers en voor iedereen die beroepshalve met een onderwerp te maken heeft of zich interesseert voor cultuurhistorie. Sinterklaas, kerstmis, de winter en uiteraard de dood zijn immers onderwerpen waarmee iedereen te maken krijgt. De resultaten dragen bij aan een zorgvuldige reflectie op de functie en de betekenis van cultuurhistorische aspecten in  onze samenleving.

Sinterklaas – kerstmis – winter

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw doe ik onderzoek naar het sinterklaasfeest, kerstmis en  het wintervermaak. Vanaf 2019 specialiseer ik mij in de geschiedenis deze en andere feesten tijdens de donkere dagen in Nederland. De resultaten wil ik vastleggen in een boek.

Sterven – begraven – cremeren – rouwen

Sinds 1981 doe ik onderzoek naar de geschiedenis van de dood in Nederland. Mijn belangstelling voor de funeraire cultuur van ons land in het verleden en het heden richt zich op alle aspecten: het sterven, de uitvaart, de kerk, het kerkhof, de begraafplaats, het cremeren en het rouwen.