Algemeen

 • Plan voor verbetering van de excursies De Terebinth, Verenging voor Funeraire Cultuur, 1995.
 • Draaiboek Sinterklaas en uitvoering voor toneelvereniging Ons Genoegen in Elden, sinds 2004.
 • Draaiboek levende kerststal met vijftig deelnemers en leiding opbouw en uitvoering voor toneelvereniging Ons Genoegen in Eden, 2004-2010.
 • Kanttekeningen bij de toekomstplannen van schermvereniging Scaramouche in Arnhem, 2008.
 • Plan van aanpak verzorging Jany Mosies uit Velp vanuit persoonsgebonden budget, coördinatie tientallen personen en organisaties en grotendeels zelf geven persoonlijke verzorging, 2009-2013.
 • Met Joke van der Brug. ‘Naar een doelgerichte vereniging. Rapport Commissie Toekomst Terebinth in opdracht van de algemene vergadering. Niet uitgegeven rapport Vereniging De Terebinth, april 2013’.
 • Kanttekeningen bij reglement R.-K. Begraafplaats Buitenveldert in Amsterdam, 2013.
 • ‘R-K. Begraafplaats Buitenveldert in Amsterdam. Grondslag, analyse en actiepunten’. Niet uitgegeven rapport, 2013.
 • Beleidsplan Terebinth met onder meer een herstart van de reeks Funeraire Cultuur, 2013.
 • ‘Funeraire cultuur: een terreinverkenning’. Niet uitgegeven rapport Vereniging De Terebinth, april 2015.
 • Met Anita van Breugel. ‘Toekomst voor het funeraire verleden’. Niet uitgegeven rapport Vereniging De Terebinth, september 2015.
 • ‘Waarheen leidt onze weg? Voorstellen voor vernieuwing en uitbreiding van de dienstverlening op R.-K. begraafplaats Buitenveldert’. Niet uitgegeven rapport, 2017.
 • ‘Vergelijking kosten begraven en cremeren’. Niet uitgegeven rapport voor R.K. Begraafplaats Buitenveldert en Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen, januari 2018.
 • ‘Herdenken in hout. Een historisch en landelijk overzicht’ in: W. Cappers en K. Korevaart, ‘Hart/d voor hout? Advies voor het behoud van houten grafmonumenten op de Oude gemeentelijke begraafplaats aan de Lentfersweg te Rijssen’. Niet uitgegeven rapport Stichting Terebinth in opdracht gemeente Rijssen, april 2018.
 • Opzet en stand van zaken ondernemersplan Dé Uitvaart R.-K. Begraafplaats Buitenveldert’. Niet uitgegeven tussenrapport R.-K. Begraafplaats Buitenveldert te Amsterdam, april 2018.
 • Met Korrie Korevaart advies aan parochies dekenaat Venraij over behoud funerair erfgoed op leeg rakende katholieke begraafplaatsen, oktober 2018.
 • Advies niet uitgegeven rapport ‘Begraafplaats Buitenveldert’, door De Kleine Consulent, 27 november 2018.
 • Discussiestuk voor het bestuur met betrekking tot het openen crematieoven op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert, november 2018.
 • Advies aan BGNU over artikel 16 van de Wet op de lijkbezorging, maart 2019.