Algemeen

 • Plan voor verbetering van de excursies De Terebinth, Verenging voor Funeraire Cultuur, 1995
 • Draaiboek Sinterklaas en uitvoering voor toneelvereniging Ons Genoegen in Elden, sinds 2004
 • Draaiboek levende kerststal met vijftig deelnemers en leiding opbouw en uitvoering voor toneelvereniging Ons Genoegen in Eden, 2004-2010
 • Kanttekeningen bij de toekomstplannen van schermvereniging Scaramouche in Arnhem, 2008
 • Plan van aanpak verzorging Jany Mosies uit Velp vanuit persoonsgebonden budget, coördinatie tientallen personen en organisaties en grotendeels zelf geven persoonlijke verzorging, 2009-2013
 • Met Joke van der Brug. “Naar een doelgerichte vereniging. Rapport Commissie Toekomst Terebinth in opdracht van de algemene vergadering”. Niet uitgegeven rapport Vereniging De Terebinth, april 2013
 • Kanttekeningen bij reglement R.-K. Begraafplaats Buitenveldert in Amsterdam, 2013
 • ‘R-K. Begraafplaats Buitenveldert in Amsterdam. Grondslag, analyse en actiepunten’. Niet uitgegeven rapport, 2013
 • Beleidsplan Terebinth met onder meer een herstart van de reeks Funeraire Cultuur, 2013
 • Funeraire cultuur: een terreinverkenning’. Niet uitgegeven rapport Vereniging De Terebinth, april 2015
 • Met Anita van Breugel. ‘Toekomst voor het funeraire verleden’. Niet uitgegeven rapport Vereniging De Terebinth, september 2015
 • ‘Waarheen leidt onze weg? Voorstellen voor vernieuwing en uitbreiding van de dienstverlening op R.-K. begraafplaats Buitenveldert’. Niet uitgegeven rapport, 2017