Recent

Rood gaat nooit dood

Begin 2019 hiel ik in Ammerstol een lezing over de funeraire cultuur van socialisten en communisten. Dit arbeidersdorp stond in de twintigste eeuw immers bekend als het Moskou aan de Lek. Aan de hand van voorbeelden als Karl Marx, Lenin, Rosa Luxemburg, Ferdinand Domela Nieuwenhuis en een lokale CPN-er liet ik zien hoe de rode familie koos voor teksten, symbolen en rituelen met een eigen betekenis: eens zal het arbeidersparadijs te vinden zijn op aarde.

De toekomst van de funeraire cultuur in het verleden

Begin 2019 hield ik bij Spui25inspe in Amsterdam voor het programma ‘Post-mortemisme.  Wat doen we met ons lichaam na de dood? een inleiding over funeraire vernieuwingen in het verleden. Ik liet zien dat de aanleg van begraafplaatsen buiten de stad en de introductie van crematie al snel aanleiding gaven tot aanpassingen. Daarna nam ik deel aan een discussie over recente en komende innovaties als de aanleg van natuurbegraafplaatsen en de introductie van resomeren.  Mogelijk moet ook hier het beleid op korte termijn worden bijgesteld.