Recent

Ghana214Nederlandse funeraire cultuur in het buitenland

In Terebinth verschijnt sinds 2016 een serie artikelen over Nederlandse funeraire cultuur in het buitenland. Zo verschenen er bijdragen over Indonesië en de Verenigde Staten. Zelf schreef  ik artikelen over funeraire sporen van de Nederlandse aanwezigheid in India, Brazilië en Ghana. De begraafplaats bij het Ghanese kasteel van Elmira is goed bewaard gebleven.

Lijkschouw213Richtlijn lijkschouw

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap in samenwerking met diverse specialistische artsenorganisaties een Richtlijn lijkschouw voor behandelend artsen opgesteld. Ik heb als secretaris van de werkgroep deze richtlijn geschreven. De richtlijn is in juni 2016 gepubliceerd. Klik hier voor de tekst.

 

Diss1050PromotieDiss2051

Op 1 november 2012 promoveerde ik aan de Vrije Universiteit in Amsterdam bij prof.dr. W.Th.M. Frijhoff en prof.dr. C.A. Tamse op het proefschrift

AAN DEZE ZIJDE VAN DE DOOD

Funeraire componenten van seculariserende cultuurlandschappen in Nederland 1576-2010

In dit boek laat ik zien hoe de houding tegenover de dood in Nederland sinds het eind van de zestiende eeuw is verwereldlijkt.

Daarmee verschoof de aandacht van het leven na de dood naar het leven voor de dood. Niet priesters en dominees maar artsen en burgers gingen bepalen hoe de samenleving met de dood moest omgaan. Overheden en particuliere instellingen legden deze nieuwe opvattingen vast in wetten en reglementen. Vooral de lijkschouw, het uitvaartconcern en het gedenkpark gingen de verwereldlijkte houding tegenover de dood typeren. Deze omslag blijkt ook uit de medische en burgerlijke organisaties die vorm gingen geven aan de omgang met de dood en uit de manier waarop men nu in ceremoniële zin bij het levenseinde stilstaat. Bekijk de inhoudsopgave van mijn proefschrift of de Engelse samenvatting.

Het 925 pagina’s tellende en uit twee banden bestaande proefschrift kost € 40,00 exclusief verzendkosten. Neem voor nadere informatie over het boek, de wijze van levering en betaling en het aanvragen van recensie-exemplaren contact op via wpracappers@gmail.com