Recent

Prioriteit aan nabestaandenzorg

Eeuwenlang heeft is alle aandacht uitgegaan naar de bezorging van de overledenen. Of het nu ging om de zorg voor het zielenheil, voor de hygiëne of recent voor de duurzaamheid, altijd stond en staat de dode centraal. Niet voor niets spreken we van de Wet op de lijkbezorging. In dit artikel  voor Terebinth (2018-4) 16-19 vraag ik aandacht voor de belangen van nabestaanden. Zij hebben soms levenslang behoefte aan het bezoeken van de plek waar een overledene rust. De samenleving en de overheid zou met deze wens  meer rekening moeten houden.

Rust en reuring op begraafplaatsen

Als de geschiedenis van begraafplaatsen wordt beschreven, is er vaak veel aandacht voor de aanleg en de inrichting. Vervolgens komen de begrafenissen aan bod en uiteraard de belangrijke personen die hier rusten. Maar hoe zit het met het functioneren van een begraafplaats? Welke betekenis hadden begraafplaatsen voor de bezoekers? In deze bijdrage aan de bundel ‘Ontmoetingsplaatsen in de Lage Landen rond 1900 laat ik zien, hoe burgers rond de eeuwwisseling de stadsbegraafplaatsen gebruikten en er rust vonden.

Promotie

Diss1050Diss2051

Op 1 november 2012 promoveerde ik aan de Vrije Universiteit in Amsterdam bij prof.dr. W.Th.M. Frijhoff en prof.dr. C.A. Tamse op het proefschrift

AAN DEZE ZIJDE VAN DE DOOD

Funeraire componenten van seculariserende cultuurlandschappen in Nederland 1576-2010