Algemeen

 • ‘De Begrafeniswet van 1869 in historisch perspectief’. De Uyt­vaert, I (1985-0) 2.
 • ‘Een gedenkteken voor Franse commando’s bij Wassenaar’. De Uyt­vaert, I (1985-1) 14 en (1985-2) 10-11.
 • ‘Vier Nederlandse schrijvers over de dood’. De Uytvaert, II (1986-1) 18-19, (1986-2) 14-15, (1986-3) 5-7 en (1986-5) 9-11.
 • ‘Een tentoonstelling over de dood in het West-Fries Mu­seum te Hoorn’. De Uytvaert, II (1986-6) 15-16.
 • ‘Sneuvelen in Nederlandse krijgsdienst’. De Uytvaert, IV (1988-2) 5-9, (1988-3) 9-16 en (1988-5) 9-16.
 • ‘Geasfalteerde geesten in luchtige tarwebroodjes: enkele misvat­tin­gen over de dodencultuur in het oude Egypte’. De Uytvaert, V (1989-1) 5-7 en (1989-2) 5-8.
 • ‘De oude Egyptische dodencultuur zonder opsmuk’. Museon, IV (1989) 3-4.
 • ‘Stilleven in steen. De begraafplaats Oud Eik en Duinen te ‘s-Gra­ven­hage in historisch perspectief’. De Uytvaert, VI (1990-4) 16-17 en (1990-6) 10-13.
 • ‘Stilleven in steen’. Nieuwsbrief, IV (1990-1) 10.
 • ‘Van sterven in stilte naar heengaan als helden’. Kleio, XXXI (1990-6) 17-21.
 • ‘Over het verschil tussen IJzertijd en Gouden Eeuw’. Kleio, XXXII (1991-2) 8-13.
 • ‘De wet op de lijkbezorging van 1991 in historisch perspectief’. De Uyt­vaert, VIII (1992-1) 12-15.
 • ‘Laat je niet kisten. Kiezen als postmodern uitvaartritueel’. De Uyt­vaert, VIII (1992-2) 11-15.
 • ‘Doodsteek aan de schijndood? 225 jaar Maatschappij tot Redding van Dren­ke­lingen’. De Uyt­vaert, VIII (1992-5) 14-17.
 • ‘Van woede naar droefheid. Reacties op de dood van Lodewijk XIV en Boudewijn I’. Nieuwsbrief Terebinth, VII (1993-4) 4-5.
 • ‘Eentonig maar typisch. Pleidooi voor behoud grafcultuur jaren zes­tig’. Nieuwsbrief Terebinth, VII (1993-5) 12-13.
 • ‘Zin voor verandering. Doodkistenfabrikant jubileert met vernieu­wen­de expositie’. Nieuwsbrief Terebinth, VII (1993-5) 18-19.
 • Met Wim Vlaanderen, Josée Bionda en Jannes H. Mulder. ‘Beleidsplan ter dis­cus­sie’. Nieuwsbrief Terebinth, VIII (1994-2) 32-35.
 • ‘Honderd jaar Nieuwe Oosterbegraafplaats’. Nieuwsbrief Terebinth, VIII (1994-2) 43-44.
 • ‘Culturele componenten in het lijkbezorgingsrecht. Essay naar aan­leiding van Handboek Wet op de lijkbezorging door W.G.H.M. van der Putten’. Nieuwsbrief Terebinth, VIII (1994-3) 55-61.
 • ‘Een brug te ver komt naderbij. Een persoonlijke notitie’. Nieuwsbrief Terebinth, VIII (1994-4) 77-83.
 • ‘Knoflook in Waterland. De vampier als fysio­logi­sche pendant van de drenkeling’. Doodgewoon, I (1994-3) 21-25.
 • ‘De vampier als fysiologische pendant van de drenkeling. Over le­ven, dood en schijndood’. Medisch Contact, IL (1994) 1639-1641.
 • ‘Een nieuwe kijk op het levenseinde’. de Terebinth, IX (1995-1) 3-4.
 • ‘Dood achter glas’. Het Uitvaartwezen, (1995-2) 11-13.
 • ‘Peilloze vuurpijlen richting Down Under’. Het Uitvaartwezen, (1995-4) 23-27.
 • ‘Afscheid nemen is een vak’ in: N. Wilms, ed. ‘Themadag lijkbezor­ging dinsdag 25-4-1995 RAI Congrescentrum Amsterdam’. Niet uitgegeven lezing Vermande Studiedagen, april 1995.
 • ‘Graffiti en gruizel. Grafschennis als teken des tijd’. Het Uit­vaartwezen, (1995-10) 4-5 en (1995-11) 9-13.
 • ‘Blik op Haarlem’. de Terebinth, IX (1995-5) 58.
 • ‘Naar Vught: vluchtig of vruchtbaar?’ de Terebinth, IX (1995-5) 65.
 • ‘Dans de dodendans. De honderd passen in onze huidige dodencul­tuur’. Het Uit­vaartwezen, (1996-1/2) 9-11 en (1996-3) 9-11.
 • ‘In zak en as. De bezorging van as en het belang van herin­ne­ring’. Het Uitvaartwezen, (1996-4) 16-17 en (1996-7/8) 34-36.
 • ‘Van grafherstel tot voorvaderdag’. de Terebinth, X (1996-3) 35-37.
 • ‘You’ll never walk alone’. de Tere­binth, X (1996-3) 46.
 • ‘Gedenksteen Wassenaarse Slag’. Steen in Druk, I (1996-1) 7.
 • ‘We gaan weer dood. Verslag van een studiedag over het levensein­de’. Alledaagse Dingen, II (1996-2) 15-16.
 • ‘Een stenen archief’. Steen in Druk, I (1996-3) 3.
 • ‘Over obolen en andere capriolen. Grafgiften als broodnodig le­vens­elixer’. Het Uitvaartwezen, (1996-10) 28-29.
 • ‘Een kruin als kroon: tien jaar Terebinth’. de Terebinth, X (1996-4) 59-60.
 • ‘Let op uw lijf. Arbo op begraafplaatsen’. Het Uitvaartwezen, (1997-4) 12-13.
 • ‘Op herhaling in de Balkan’. de Terebinth, XI (1997-2) 20-25.
 • ‘Schimmige scheikunde. Asbezorging in eigen hand’. de Terebinth, XI (1997-2) 28-29.
 • Met Josée Bionda en Rita Hulsman. ‘Concerns contra consument?’ de Terebinth, XI (1997-3) 36-37.
 • ‘The old curiosity firm’. Het Uitvaartwezen, (1997-11) 10-11.
 • ‘Van netschrift tot internet. Rouwen en het herinrichten van de ruimte’. Het Uitvaartwezen, (1997-12) 12-13.
 • ‘Privatisering van de publieke ruimte’. de Tere­binth, XII (1998-1) 4-5.
 • ‘De begraafplaats als bedrijf. Geschiedkundige analyse vanuit een scheikundige metafoor’ in: Cappers, W.; Bionda, J en Lisdonk, J. van de, ed. ‘Begraafplaatsen in een marktpositie’. Niet uitgegeven sylla­bus Bestuursacademie Nederland, februari 1998.
 • ‘De Funeraire Revolutie. Het doorbreken van het taboe op seks en dood’. Het Uitvaartwezen, (1998-3) 12-13.
 • ‘Soma sèma? Ontstaan en gedaanten van de aardse lichaamscultus’. de Terebinth, XII (1998-2) 20-21.
 • ‘Trends in tradities’. de Terebinth, XII (1998-3) 36-37.
 • ‘Groen licht voor grijs gerande post’. Het Uitvaartwezen, (1998-10) 13-15.
 • ‘Vuurproef voor een grondrecht’ voor CD Bruckner Symfonie nr 4 Ro­mantic Residentie Orkest Hans Vonk, Conductor ter gelegenheid van honderd­vijfentwintig jarige bestaan Koninklijke Ver­eniging voor Facul­tatieve Crematie.
 • ‘De voelbare leegte. Tweeduizend jaar dodencultuur in Nederland’. Muse­on, XIV, (1999-2) 1-2.
 • ‘Vuurproef voor een grondrecht. Koninklijke Vereniging voor Faculta­tieve Crematie 1874-1999’. Ooit, (1999-1) 6-8.
 • ‘Brummen en Dieren: de Haagse connectie’. de Terebinth, XIII (1999-3) 44.
 • ‘De kerkelijke connectie. Voorlichting over religieuze uitvaartver­nieuwing’. Het Uitvaartwezen, (1999-9) 10-11.
 • ‘In memoriam van een millennium. De contouren van een nieuwe doden­cultuur zijn zichtbaar’. Ooit, (1999-2) 16-17.
 • ‘Ariadne in Nederland? Een rode draad door Kreta’s uitvaartcultuur’. Het Uitvaartwezen, (1999-10) 23-25.
 • ‘Milieubeleid als boemerang’. Nieuwsbrief Netwerk Uitvaartvernieu­wers, (september 1999) 6.
 • ‘Schrijven en netwerken. Een evaluatie van het redactionele beleid’. Nieuwsbrief Netwerk Uitvaartvernieu­wers, (december 1999) 9.
 • ‘Brochurereeks over begraafplaatsen’. de Tere­binth, XIII (1999-4) 52-53.
 • ‘Briefe an die Redaktion. Tweeduizend jaar dodencultuur in Neder­land’. Friedhof und Denkmal, XLIV (1999-4) 149.
 • ‘Een Duits crematorium als Nederlands erfgoed’. de Terebinth, XIV (2000-1) 12-13.
 • ‘Een protestantse psalm in een katholieke kerk’. de Terebinth, XIV (2000-2) 30-31.
 • Met Tjerk Wiersma. ‘Zorg voor het lijk of zorg voor de nabestaanden? Dilemma’s van huisartsen bij een onaangekondigde dood’. Medisch Con­tact, LV (2000-20) 738-742.
 • ‘Opvallend grote toeloop voor oude rouwkoetsen’. Het Uit­vaartwezen, (september 2000) 52-53.
 • ‘Naar een draagvlak voor een gedenkpark. Informatie‑uitwisseling en overlegstructuur als funerair poldermodel’ in: W. Cappers en M. van Woerden. Studiedag Begraafplaats als gedenkpark. Bestuursacademie Nederland. Groningen, 2000.
 • ‘Een tere loot. Naar een bomenbeleid bij de Terebinth’. Bomennieuws, XXV (2000-3) 14-15.
 • ‘De klankbordgroep als funerair poldermodel’. de Terebinth, XIV (2000-4) 52-53.
 • ‘Funerair café met publieksdag:  déjà vu of up to date?’ Het Uit­vaartwezen, (december 2000) 22-23.
 • ‘Huiskamp Carrosserie: maatwerk met cachet’. Het Uitvaartwezen, (januari/februari 2001) 27-28.
 • ‘Van congres naar cursor’. de Terebinth, XV (2001-1) 2.
 • Met Henk de Feijter. ‘Vereniging de Terebinth. Kenniscentrum voor Funeraire Cultuur’. de Terebinth, XV (2001-1) 8-9.
 • ‘Van reliekverering naar orgaandonatie. Bestemming en beteke­nis van opgedeelde doden’. de Terebinth, XV (2001-1) 10-11.
 • Met Tjerk Wiersma. ‘1a de dood’. Huisarts en Wetenschap, XLIV (2001) 230.
 • ‘Doodgewoon gedroomd’. Doodgewoon, VIII (zomer 2001) 43-47.
 • ‘Begraven bij Groenlo’s stadsgracht’. de Terebinth, XV (2001-2) 30-31.
 • ‘Derde lustrum en ingelaste ledenvergadering’. de Terebinth, XV (2001-4) 54.
 • ‘Uitreiking boekje Zwolle’. de Terebinth, XV (2001-4) 56-57.
 • ‘Dekselse asbussen. Crematieresten tussen techniek en ethiek’. Het Uitvaartwezen, VI (2002-1/2) 22-23.
 • ‘Beenderen in beweging?’ de Terebinth, XVII (2002-1) 2.
 • ‘Platform voor Funeraire Cultuur in de maak: pleidooi voor samenwer­king’. Het Uitvaartwezen, VI (2002-5) 21.
 • ‘Four weddings and four funerals. De uitvaart van Queen Mum’. Het Uitvaartwezen, VI (2002-5) 22-23.
 • ‘De Laatste Tuin. Een gedenkpark op de Floriade’. Het Uitvaartwe­zen, VI (2002-6) 4-5.
 • ‘Calculatiecultuur inclusief cultuurcalculatie. Gezamenlijke zorg voor funeraire cultuur’. De Begraafplaats, IV (2002-2) 38-39.
 • ‘Ondergronds ruimen, bovengronds hergebruiken’. de Terebinth, XVI (2002-2) 20-21.
 • ‘Vergezichten en zichtlijnen’. de Terebinth, XVI (2002-2) 23-24.
 • ‘Taal en teken’. de Terebinth, XVI (2002-2) 30-31.
 • ‘Gesmoord gemeenschapsleven. De verzakelijking van uit­vaartvereni­gin­gen I en II’. Het Uitvaartwezen, VI (2002-9) 26-27 en (2002-10) 21-22.
 • ‘Funeraire cultuur in 25 deeltjes’. Ooit, (2002-2) 13.
 • ‘Symposium uitvaartvernieuwing’. de Terebinth, XVI (2002-4) 50.
 • ‘Zwijgen als het graf. De bijzetting van prins Claus in de konink­lijke grafkelder’. de Terebinth, XVI (2002-4) 52-53.
 • ‘Met of zonder das. Prinselijke en proletarische facetten van onze funeraire cultuur’. de Terebinth, XVI (2002-4) 58-59.
 • ‘Organiseren en informeren. De Terebinth als kenniscentrum voor fune­raire cultuur’. de Terebinth, XVII (2003-3) 42-43.
 • ‘PIOBB als blauwdruk voor funeraire cultuur’. Het Uit­vaart­wezen, VII (2003-9) 11.
 • ‘Treuren om Tyter’. de Terebinth, XVII (2003-4) 52-53.
 • ‘Oorlogsherinneringen op en rond de Sallandse Heuvelrug’. de Tere­binth, XVII (2003-4) 62.
 • ‘Langs de rand van de loper’. Terebinth, XVIII (2004-2) 20-21.
 • ‘Getuigen in de duinen. Verslag excursie Bloemendaal’. Terebinth, XVIII (2004-2) 30.
 • ‘Coehoorn’s cultuurlandschap’. Terebinth, XVIII (2004-3) 40-41.
 • ‘Uitvaartinnovatie of funeraire revolutie?’. Terebinth, XVIII (2004-3) 45.
 • ‘Wee je gebeente. Mannen en vrouwen tijdens het Arnhemse kerkhofop­roer’. Het Uitvaartwezen, VIII (2004-8) 27-29.
 •  ‘Van de prins geen kwaad’. Het Uitvaartwezen, IX (2005-1) 19-21.
 • ‘Een oude vuilnisbelt als spiegelbeeld’. De Begraafplaats, VII (2005-1) 14-15.
 • ‘Hoezo, santo subito?’ Terebinth, XIX (2005-2) 20-21.
 • Bijdragen aan Zee, M. van der, ed. Militair-Historische Kalender 2006. ’s-Gravenhage, 2005.
 • ‘In memoriam Henk Mandersloot’. Terebinth, XIX (2005-4) 54.
 • ‘In memoriam. Prof.dr. J.C.M. Hattinga Verschure’. Terebinth, XX (2006-2) 26.
 • ‘Begin bouw van het Nederlands Uitvaartmuseum’. Terebinth, XX (2006-2) 27.
 • ‘In memoriam Thijs IJzerman’. Terebinth, XX (2006-3) 39.
 • ‘Theateropvoering over een kerkhofoproer’. Terebinth, XX (2006-4) 57.
 • ‘Aanbieding Sallandse Heuvelrug’. Digitale Nieuwsbrief Terebinth, I (2007-1).
 • ‘Een kijkje achter de schermen. Piëteitsvol ruimen in historisch perspectief’. Het Uitvaartwezen, XI (2007-5) 16-19.
 • ‘Tel uit je winst! Uitvaartverenigingen NVU en LSUW gaan samen in Nardus’. Het Uitvaartwezen, XI (2007-5) 20-21.
 • ‘Algemeen is voor iedereen’. Terebinth, XXI (2007-2) 18.
 • ‘Tel uit je winst! Uitvaartverenigingen NVU en LSUW gaan samen in Nardus’. Nieuwsbrief FKB, IV (2007-6) 5-7.
 • ‘In memoriam Leenderd Jol’. Het Uitvaartwezen, XI (2007-7) 27.
 • ‘Voortdurend voorlichten’. Terebinth, XXI (2007-3) 34.
 • ‘Mens & Plek 4: Ben Speijdel’. Terebinth, XXI (2007-3) 35.
 • ‘Aanbieding Sallandse Heuvelrug’. Terebinth, XXI (2007-3) 46.
 • ‘Voor een doorleefde dood’. Terebinth, XXI (2007-4) 52-53.
 • ‘Connecties met collecties’. Terebinth, XXI (2007-4) 59-60.
 • ‘Hoe doods is een praalgraf? Pleidooi voor een funeraire canon’. Terebinth, XXII (2008-1) 4-5.
 • ‘Korte geschiedenis van het Brancheblad Uitvaartzorg’.
 • ‘Een kijkje in de funeraire keuken’. Terebinth, XXII (2008-2) 18.
 • ‘Allerzielen of Allernaasten?’. Terebinth, XXII (2008-3) 36-37.
 • ‘Lijkbezorgingswet in teken nabestaandenzorg’. Het Uitvaartwezen, XII (2008-10) 12-13. Klik hier voor de tekst.
 • ‘Zestig jaar FKB’. Het Uitvaartwezen, XII (2008-10) 7.
 • ‘Lijkbezorgingswet in teken nabestaandenzorg’ voor http://www.uitvaartbranche.nl/. Klik hier voor de tekst.
 • ‘Tien jaar grafrust in een rusteloze tijd’. De Begraafplaats, XI (2009-1) 28-29. Klik hier voor de tekst.
 • ‘De dubbele betekenis van afleggen’. Het Uitvaartwezen, XIII (2009-2) 7.
 • ‘Madonna, moeder, manager’. De Begraafplaats, XI (2009-4) 28-29. Klik hier voor de tekst.
 • ‘Themanummer funeraire wandelingen’. Terebinth, XXIII (2009-3) 34.
 • ‘Nieuw leven voor oude rituelen’. Het Uitvaartwezen, XIII (2009-7) 9.
 • ‘Stadse klasse. Opkomst, bloei en neergang van de particuliere uitvaartonderneming’. Het Uitvaartwezen, XIII (2009-8) 26-27.
 • ‘Reeks Funeraire Cultuur stopgezet’. Terebinth, XXIII (2009-4) 65.
 • ‘Deskundigen aller landen, verenigt u!’ Het Uitvaartwezen, XIII (2009-9) 26-27.
 • ‘Onder professoren’. Terebinth, XXIV (2010-1) 2.
 • ‘Ode aan Epitaaf’. Terebinth, XXIV (2010-1) 18.
 • ‘Dagelijkse dodenherdenking’. Terebinth, XXIV (2010-2) 13-14.
 • ‘Communicatie en coöperatie’. Terebinth, XXIV (2010-2) 19.
 • ‘Bidden bewonderen bewaren’. Terebinth Nieuwsbrief, nummer 24 (januari 2011) 10.
 • *  ‘Elke begraafplaats is interessant’. Terebinth Nieuwsbrief, nummer 27 (juli 2011) 7.
 • ‘Terug naar de toekomst’ in: R. Brouwer, ed. Over 25 jaar. De toekomst van de funeraire cultuur.  S.l., 2011.
 •  ‘Funeraire cultuur bij de buren: een vergelijking’. Terebinth, XXV (2011-3) 4-6.
 • ‘Digitalisering van de dood. Reflecties op een internationaal congres’. Het Uitvaartwezen, XV (oktober 2011) 15.
 • ‘Katholiek Maastricht en de algemene begraafplaats’. Terebinth, XXVI (2012-2) V.
 • ‘In paradisum’. Brancheblad Uitvaartzorg, (december 2012) 11.
 • ‘Een vlezig geraamte’. Column Gast aan het woord XXVIII. Terre Aarde, funeraire internetsite, (2013). Klik hier voor de column.
 • ‘Toekomst voor De Terebinth?’ Terebinth, XXVII (2013-1) 15.
 • ‘Westerveld: de eerste symbiose tussen begraven en cremeren’. Terebinth, XXVII (2013-2) 4-5.
 • ‘Bijgezet buiten de koninklijke grafkelder’. Terebinth, XXVII (2013-3) 4.
 • ‘Begraafplaatstop in Duitsland’. De Begraafplaats, XV (2013-5) 36-37.
 • ‘Cultureel kapitaal’. Brancheblad Uitvaartzorg, (2013-9) 18-19.
 • ‘Ad de la Mar’ voor de rubriek Mens en Plek. Terebinth, XXVII (2013-4) 3.
 • ‘Restauratie of revolutie? Het debat over het begraven in kerken’. Terebinth, (2013-4) 12-13.
 • ‘Haben die niederländischen Friedhöfe eine Zukunft?’ Friedhofskultur, (Dezember 2013) 14-17.
 • ‘Symposium en databank funeraire cultuur’. Brancheblad Uitvaartzorg, (2013-10) 6.
 • ‘Gaswinning en gedenktekens’. Terebinth, XXVIII (2014-1) 2.
 • ‘Requiem voor de klassieke begraafplaats’. Terebinth, XXVIII (2014-1) 8-9.
 • ‘Levendige LOB-bedrijvendag’. Terebinth, XXVIII (2014-1) 2.
 • ‘Richtlijn lijkschouw. Binnen drie uur schouwen’. Brancheblad Uitvaartzorg, (2014-2) 17.
 • ‘Perspectief voor de klassieke begraafplaats’. Terebinth, XXVIII (2014-2) 4-5.
 • ‘Buitenveldert van binnenuit’. Terebinth, XXVIII (2014-2) 16-17.
 • ‘Asvermening’. Brancheblad Uitvaartzorg, (2014-5) 17.
 • ‘Aeternitas. De voordelen van een funeraire consumentenbond’. Brancheblad Uitvaartzorg, (2014-5) 19.
 • Hoofdstuk ‘Ontwikkelingen binnen de uitvaartwereld’ voor reader Meander in Zwolle.
 • ‘Protest tegen sluiting aula Vredenhof’. Terebinth, XXVIII (2014-3) 2.
 • ‘De ontdekking van de Groote Oorlog’. Terebinth, XXVIII (2014-3) 4-5.
 • ‘Vergeten held groots herdacht’. Terebinth, XXVIII (2014-3) 9.
 • ‘Belgenmomument, voorwerp van vriendschap en frictie’. Terebinth, XXVIII (2014-3) 15.
 • ‘Spaanse griep. Een onverwacht grote vijand’. Terebinth, XXVIII (2014-3) 20-21.
 • ‘Week van de Begraafplaats: terugblik op een vooruitblik’. Terebinth, XXVIII (2014-3) 23.
 • ‘Milieubeleid als boemerang’. Brancheblad Uitvaartzorg, (2014-7) 19.
 • ‘Academische funeralia’. Terebinth, XXVIII (2014-4) 2.
 • ‘Architectuurprijs voor De Nieuwe Ooster’. Terebinth, XXIX (2015-1) 2.
 • ‘Rangorde bij de dodenherdenking’. Terebinth, XXIX (2015-1) 4-5.
 • ‘Groeiende belangstelling voor jeugdig burgerslachtoffer’. Terebinth, XXIX (2015-1) 11.
 • ‘Wisselkisten en vrachtvervoer’. Terebinth, XXIX (2015-1) 12-13.
 • ‘Symposium Herinneringsbos Tilburg’. Brancheblad Uitvaartzorg, (2015-4) 7.
 • ‘Behoud en beheer’. De Begraafplaats, XVII (2015-2) 34, (2015-3) 34, (2015-4) 36, (2015-5) 36. (2015-6).
 • ‘Aula Vredenhof blijft open’. Terebinth, XXIX (2015-2) 2.
 • ‘Balans tussen beheer en behoud: Oud Eik en Duinen’. Terebinth, XXIX (2015-2) 10-11.
 • ‘Verstilde component van de dynamische Zuidas’ in: B. Hendriksen en L. Vermeulen, ed. Over de groene zoden. Wandelen over begraafplaatsen in Nederland. Culemborg, 2015.
 • ‘Langs oude getuigen van vernieuwingsdrang’ in: B. Hendriksen en L. Vermeulen, ed. Over de groene zoden. Wandelen over begraafplaatsen in Nederland. Culemborg, 2015.
 • ‘Innovation of information. The Cremation Movement and its propaganda’. On the Waterfront, (2015-30) 13-15.
 • ‘As in beeld’ in: G. van Luijn, ed. L. Crooijmans, ed. As in beeld. Tiel, 2015.
 • ‘Kostendekkend begraven’. Brancheblad Uitvaartzorg, (2015-5) 7.
 • ‘Kneppelhout’. Terebinth, XXIX (2015-3) 2.
 • ‘Kloosterkerkhoven. Kraamkamers der onsterfelijkheid’. Terebinth, XXIX (2015-3) 4-6.
 • Met Bartho Hendriksen. ‘Na regen komt zonneschijn. De Week van de Begraafplaats’. Terebinth, XXIX (2015-3) 22.
 • ‘Snel en efficiënt. Lijkbezorging na rampen in het verleden’. Brancheblad Uitvaartzorg, (2015-7) 13.
 • ‘Zorg Diensten Groep jubileert’. Brancheblad Uitvaartzorg, (2015-9) 7.
 • ‘Groene begraafplaatsen’. Brancheblad Uitvaartzorg, (2015-9) 7.
 • ‘Menselijk stilleven’. Brancheblad Uitvaartzorg, (2015-9) 13.
 • ‘Symposium kloosterbegraafplaatsen’. Terebinth, XXIX (2015-4) 2.
 • ‘Symposium over groen op begraafplaatsen’. Terebinth, XXIX (2015-4) 2.
 • ‘Buitenaula: een boeiend begrip’. Terebinth, XXIX (2015-4) 9.
 • ‘Ter Navolging. Begraafplaats met een tweeledige missie’. Terebinth, XXIX (2015-4) 12-13.
 • ‘Graven in het groen’. Monumentaal, IX (2015-6) 67-72.
 • ‘Begrensd gebruik van begraafplaatsen’. Terebinth, XXX (2016-1) 6-8.
 • ‘Nederlandse funeraire cultuur in het buitenland. Pracht en praal in India’. Terebinth, XXX (2016-1) 14-15.
 • ‘Begraafplaats als decor voor televisieserie’. https://www.facebook.com/TijdschriftTerebinth/
 • ‘De Terebinth, Stichting voor funerair erfgoed’. SeniorenWijzer, (Voorjaar 2016) 36.
 • ‘Dood & fotografie’. Terebinth, XXX (2016-2) 2.
 • ‘Het verborgen bestaan van funeraire natuur’. Terebinth, XXX (2016-2) 8-9.
 • ‘Scheveningen Ter Navolging’. Heemschut, XCIII (2016-3) 40-41.
 • ‘Dertig jaar debatteren over doelstellingen’. Terebinth, XXX (2016-3) 15-17.
 • ‘Funeraire maskerade in Vianen’. Terebinth, XXX (2016-3) 8-9.
 • ‘Oud & Nieuw: St. Laurentius. Laveren tussen traditionele waarden en eigentijdse wensen’. Terebinth, XXXI (2017-1) 16-18.
 • ‘Nederlandse funeraire cultuur in het buitenland. Sporen op papier en onder de grond in Brazilië’. Terebinth, XXXI (2017-1) 22-23.
 • ‘Zijn begraafplaatsen duurzaam?’. Terebinth katern Week van de Begraafplaats, XXXI (mei 2017) 8-10.
 • ‘Nederlandse funeraire cultuur in het buitenland. Vaderlandse begraafplaats bij een Ghanees kasteel’. Terebinth, XXXI (2017-2) 14-15.
 • ‘Gedenken in grafschriften. Zwerven over dodenakkers in vakantietijd’. Monumentaal, XI (2017-3) 71-74.
 • ‘Versteend verleden’. Terebinth, XXXI (2017-3) 4-6.
 • ‘Kerststukjes op graven’. Terebinth, XXXI (2017-4) 4-5.
 • ‘Groen versus grijs. Twee eeuwen begraafplaatsinrichting’. Terebinth, XXXII (2018-1) 8-11.
 • ‘Nut en noodzaak van grafkunst & grafkitsch’. Weekkrant van de begraafplaats, (mei 2018) 1, 3.
 • ‘Literaire grafwandelingen. De begraafplaats in romans, dichtbundels en toneelstukken’. Weekkrant van de begraafplaats, (mei 2018) 11.
 • ‘Arts moet beter schouwen’. Brancheblad Uitvaartzorg, (2018-4) 18-19.
 • ‘Tussen Kunst & Kist’. Nieuwsbrief R.-K. begraafplaats Buitenveldert, Nummer 20, speciale editie (mei 2018).
 • ‘Geometrisch, gevarieerd of gemengd. Begraafplaatsinrichting in de negentiende eeuw’. Terebinth, XXXII (2018-2) 8-11.
 • ‘In memoriam Marietje Mandersloot’. Terebinth, XXXII (2018-2) 19.
 • ‘Toetsingskader lijkbezorging’. Brancheblad Uitvaartzorg, (2018-5) 15.
 • ‘Liefst groen en traceerbaar. Asbezorging op begraafplaatsen in historisch perspectief’. De Begraafplaats, XX (2018-4) 13-15.
 • ‘Zakelijk en zuiver. Begraafplaatsinrichting in de twintigste eeuw’. Terebinth, XXXII (2018-3) 8-10.
 • ‘In memoriam Beerend Wietsma’. Terebinth, XXXII (2018-3) 25.
 • ‘Terug naar de natuur of terug naar de stad? Begraafplaatsinrichting rond de millenniumwisseling’. Terebinth, XXXII (2018-4) 7-9.
 • ‘Lijkbezorging of nabestaandenzorg. Wat krijgt prioriteit?’ Terebinth, XXXII (2018-4) 16-19.
 • ‘Ondertussen in 2084. Het funeraire onderzoek’. Brancheblad Uitvaartzorg, (2019) 15.
 • ‘Familiegraf Geradts in Posterholt’. Erfgoedmagazine, XL (2019-1) 16.
 • ‘Doodonderzoekers Nederland’. Brancheblad Uitvaartzorg, (2019-3) 6.
 • ‘Rood gaat nooit dood. Verhalen over links funerair erfgoed’. Terebinth, XXXIII (2019-2) 26-27.
 • ‘Crematie. Lijkverbranding begint haar gestage opmars’ voor Dodenakkers.nl. Klik hier voor de tekst.
 • ‘Wisselkist en vrachtvervoer. Lijkbezorging in Amsterdam tijdens de Hongerwinter’ voor Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover. Klik hier voor de tekst.