Algemeen

 • 1989 ‘Van zondebesef naar ziekteproces: de dood van­uit historisch per­spectief’ voor Wijkgemeente De Maaskant in Rot­ter­dam.
 • 1989 ‘Geasfalteerde geesten in luchtige tarwe­brood­jes’ in Museon te Den Haag.
 • 1990 ‘As dead as a door-nail’ in Museon te Den Haag.
 • 1990 ‘De begraafplaats Oud Eik en Duinen in historisch per­spec­tief’ tijdens open dag Oud Eik en Duinen in Den Haag.
 • 1990 rondleiding op begraafplaats Oud Eik en Duinen in Den Haag.
 • 1990 ‘Een luchtje aan de dood: de lijkbezorging als mi­lieu­probleem in Nederland vanaf 1750’ in Jan Cunencentrum te Oss.
 • 1991 ‘Van Des Innocents naar Père Lachaise’ in Muse­on te Den Haag.
 • 1992’Naar de nachtmis of voor de buis’ in Muse­on te Den Haag.
 • 1992’Berlijnse begraafplaatsen in de frontlinie der we­reldpolitiek’ in Museon te Den Haag.
 • 1992’Het Twentse kerstfeest en de nieuwe eigen­heid’ in Museon te Den Haag.
 • 1993’Tussen bestiering en versiering. Neder­landse gedenktekens door de eeuwen heen’ op sympo­sium ‘Moderne graftekens, aan welke eisen moeten ze voldoen?’ van Vereniging de Terebinth in de Bethlehemkerk te Den Haag.
 • 1993 deelname forumdiscussie symposium ‘Begraven en begraaf­plaat­sen in Nederland’ van Stichting Cul­tuurfonds van de Bank Ne­der­land­se Ge­meenten in Koninklijk Museum voor de Tropen te Amster­dam.
 • 1993 ‘Ruimte voor rouwen. Treuren in de studeer­kamer of op de begraafplaats’ voor Filosofisch Café Averechts in Utrecht.
 • 1993 ‘Santa Claus in Rusland’ in Museon te Den Haag.
 • 1994 deelname forumdiscussie studium generale ‘Dood doet leven’ van Rijkshogeschool IJsselland in Deventer.
 • 1994 ‘Van Des Innocents naar Père Lachaise’ voor Vereniging de Terebinth op begraafplaats Rusthof in Leusden.
 • 1995 medewerking symposium ‘Zorg voor de dodencultuur anno 1995’ tijdens algemene vergadering Vereniging de Terebinth in Ede.
 • 1995 ‘Afscheid nemen is een vak’ en seminars ‘De uitvaartwereld tussen commercie en cultuur’ voor themadag Lijk­bezor­ging van Vermande in RAI Congrescentrum in Amster­dam.
 • 1996 deelname forumdiscussie naar aanleiding van de manifesta­tie ‘Midden in het Leven staan wij in de Dood’ in Arti et Amicitiae te Amsterdam.
 • 1996 As mad as John Bull’ voor Vereniging de Tere­binth op begraafplaats Rusthof in Leusden.
 • 1996 ‘Gedenktekens’ voor Bedrijfschap Natuursteen­bedrijf tijdens Uitvaart 1996 in Jaarbeurs te Utrecht.
 • 1999 ‘De voelbare leegte’ voor Haagse Mu­seum­ Markt in Atrium stadhuis te Den Haag.
 • 1999 ‘De voelbare leegte’ voor Haags Historisch Café.
 • 1999 ‘De voelbare leegte’ voor 50 plus programma in Museon te Den Haag.
 • 1999 ‘Banaal maar monumentaal: pleidooi voor behoud van het alledaagse in de dodencultuur’ in kader ‘Monumentenlezing 1999’ Open Monumenten­dag Rotter­dam.
 • 1999 ‘De voelbare leegte’ voor jaarver­gadering Konink­lijke Vereniging voor Facultatieve Crematie in Museon in Den Haag.
 • 2001 ‘Reprise van religiespelen. Sint Maar­ten en kerstmis in Arnhemse kerken’ voor betrokkenen in zaal Sint Walbur­giskerk Arnhem.
 • 2002 dagvoorzitter symposium ‘Uitvaartvernieuwing’ in Wijkcentrum Daal­sehof te Nijmegen.
 • 2002 ‘Graven in het groen. Funeraire flora in Arn­hem en omgeving’ voor Volksuniversiteit Arnhem en Prodesse Cona­mur.
 • 2003 ‘Doodse dingen. Funeraire cultuur in land­schappelijk verband’ voor Peter Henssen Uitvaartzorg op Begraafplaats en Crematorium Rusthof in Amers­foort.
 • 2006 ‘Doodse dingen. Funeraire componenten in cultuurlandschappen’ voor Historische Kring Breukelen.
 • 2007 ‘Doodse dingen. Funeraire componenten in cultuurlandschappen’  voor Yarden in Doetinchem, Rijswijk en Haarlem.
 • 2007 ‘Biedermeier verdriet. Het romantisch gehalte van de dood van de ander’ voor Stichting Heemkundige Kring ‘De Vyer Heertganghen’ in Goirle.
 • 2007 ‘Biedermeier verdriet. Het romantisch gehalte van de dood van de ander’ tijdens Allerzielen en Dodendans voor Stichting Areopagus in Monnickendam.
 • 2012 powerpointpresentatie over proefschrift na algemene vergadering De Terebinth in Arnhem.
 • 2012 powerpointpresentatie over proefschrift voor R.K. begraafplaats Buitenveldert in Amsterdam.
 • 2013 ‘Von Nachtbarn lernen: Ist in den Niederlanden alles möglich? Die höllandische Friedhofskultur in historischer Perspektive’ tijdens Auf dem Weg zu neuen Traditionen. Friedhofsgipfel 4 september 2013 in Keulen.
 • 2013 ‘Hygiëne en herinnering. Nederlandse begraafplaatsen 1813-2013’ met een rondleiding over de gemeentelijke begraafplaats Kleverlaan in Haarlem en een discussie op begraafplaats Westgaarde voor een personeelsdag van de PC Hooft Groep in Amsterdam.
 • 2013 met Joke van der Brug presentatie van en discussie over het rapport ‘Naar een doelgerichte vereniging’ tijdens algemene vergadering van Vereniging De Terebinth in Hilversum.
 • 2013 ‘Wie heeft zijn laatste pijp gerookt? Funeraire cultuur in Amsterdam ten tijde van de oprichting van Gedenkt te Sterven in 1828’ ter gelegenheid van het 185-jarige bestaan van begrafenisfonds Gedenkt te Sterven in Amsterdam.
 • 2014 ‘Bij de tijd. De toekomst van Buitenveldert in het verleden en het heden’ tijdens de opening van de eerste Week van de Begraafplaats op R.K. begraafplaats Buitenveldert in Amsterdam.
 • 2014 ‘Glückauf! Algemene Begrafenis- en Crematievereniging Samenwerking in historisch perspectief’ voor leden Algemene Begrafenis- en Crematievereniging Samenwerking in Brunssum.
 • 2015 ‘Funeraire cultuur in de natuur’ voor symposium ‘Rites de Passage’ over de aanleg van een herinneringsbos in Crematorium Tilburg en omstreken.
 • 2015 ‘Funeraire cultuur: een terreinverkenning’ tijdens de algemene vergadering van Vereniging De Terebinth op R.K. begraafplaats Buitenveldert in Amsterdam.
 • 2015 ‘Bij de tijd. De toekomst van Buitenveldert in het verleden en het heden’ in aansluiting op de algemene vergadering van Vereniging De Terebinth op R.K. begraafplaats Buitenveldert in Amsterdam.
 • 2015 ‘Een roomse enclave in protestants Amsterdam. Herinneringen aan een katholieke elite op Buitenveldert’ tijdens de tweede Week van de Begraafplaats op R.K. begraafplaats Buitenveldert in Amsterdam.
 • 2015 ‘Prachtig en praktisch. Kunst en ambacht in het funeraire erfgoed’ in het kader van Open Monumentendag voor de Stichting Begraafplaats Rustoord in Rekken.
 • 2015 dagvoorzitter symposium ‘Toekomst voor het funeraire verleden’ van Vereniging De Terebinth op R.K. begraafplaats Buitenveldert in Amsterdam.
 • 2016 ‘Toekomst voor het funeraire verleden’ voor Stichting Begraafplaats Groene Kerk in Oegstgeest.
 • 2016 ‘Funeraire natuur’ en excursie naar Moscowa voor Kennisbijeenkomst ‘Historisch groen’ Bond Heemschut in Arnhem.
 • 2016 ‘20 jaar uitvaartzorg. Kiezen tussen vertrouwd en vernieuwend’ in kader jubileum Amenti Uitvaartverzorging in Utrecht.
 • 2016 ‘Groene begraafplaatsen en bloeddorstige vampiers’ in kader van de derde Week van de Begraafplaats’ met als motto Verborgen tuinen van Nederland op R.-K. begraafplaats Buitenveldert te Amsterdam.
 • 2016‘Funerair weefsel in Aalten’ ter gelegenheid onthulling plaquette bij begraafplaats Berkenhove in Aalten.
 • 2016‘Terug naar de toekomst. Funeraire vergezichten in het verleden’ voor Sym-Podium in Bunne.
 • 2017 ‘Ten strijde tegen de dood. Funeraire cultuur in Amsterdam ten tijde van de opening van R.-K. begraafplaats Buitenveldert in 1835’ voor vrijwilligers Buitenveldert te Amsterdam.
 • 2017 ‘Zijn begraafplaatsen duurzaam?’ voor de vierde Week van de Begraafplaats op R.-K begraafplaats Buitenveldert te Amsterdam.
 • 2017 ‘Terug naar de toekomst. Funeraire vergezichten in het verleden’ voor symposium ‘De Laatste Tuin’ in ACEC te Apeldoorn.
 • 2017 ‘Begraven tussen de bomen. Een jubilerende begraafplaats in historisch perspectief’ voor belangstellenden jubilerende gemeentelijke begraafplaats aan de Woudenbergseweg te Zeist.
 • 2018 ‘Eender en anders. Grafcultuur in Anloo’ tijdens boekpresentatie Vereniging Historisch Anloo.
 • 2018 ‘Het stoplicht springt op rood, het stoplicht springt op groen, ook op funerair vlak is in Almelo altijd wat te doen’ op gemeentelijke begraafplaats ’t Groendael voor Week van de Begraafplaats.
 • 2018 ‘Door kunst en kitsch geraakt’ op Westerbegraafplaats Enschede voor Week van de Begraafplaats.
 • 2018 ‘De uitvaart in verleden en heden’ in  Grote Kerk Alkmaar voor Associatie Uitvaartverzorging.
 • 2018 ‘Biedermeier verdriet. Sterven, begraven en rouwen in de eeuw van Nicolaas Beets’ in Nieuwe Kerk Haarlem vanwege het Zevende werk van Barmhartigheid.
 • 2019 ‘Samenkomsten, stakingen en strijdliederen. De rode familie en de wereldlijke houding tegenover de dood’ voor Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in hervormde kerk Ammerstol.
 • 2019 ‘Hygiëne en herinnering. De begraafplaats van Noordhorn in vergelijkend perspectief’ voor vrijwilligers begraafplaats Noordhorn in dorpshuis Noordhorn.
 • 2019 ‘Gesjouw met lijken, gesleep met gedenktekens’ na algemene vergadering Prodesse Conamur Arnhem.
 • 2019 bijdrage aan Hella’s Troostwandeling ter gelegenheid van het zesde Weekend van de Begraafplaats op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert te Amsterdam.