Levensloop

Personalia

Naam: Cappers, Wilhelmus, Petrus, Rei­nier, Augus­ti­nus

Geboren: 28 augustus 1956 in Stein

Aan de studie voor de doctoraalscriptie in 1983
Aan de studie voor de doctoraalscriptie in 1983

Studie

 • 1969-1975 gymnasium alfa aan Geert Groote College in Raalte en De­ven­ter (geschiedenis: 10)
 • 1975-1984 geschiedenis aan Rijksuniver­siteit Groningen (cum lau­de)
 • 1989-2012 promotie tot doctor aan de Vrije Universiteit in Amsterdam
De verdediging van het proefschrift in 2012
De verdediging van het proefschrift in 2012

Lesbevoegdheid

 • 1980-1981 eerste graad lesbevoegdheid aan Rijksuniversiteit Groningen
 • 1980-1981 stages aan Geert Groote College in Deventer en basisschool Op Weg in Haarle

Militaire dienst

 • 1984-1985 onderzoeker Sectie Militaire Geschiedenis van de Land­machts­taf in Den Haag

Werk

 • Vanaf 1985 freelance onderzoeker, publicist, conservator en spreker
 • 1986-1989 educatief medewerker Haags His­to­risch Museum
 • 1986-1989 educatief medewerker Museon te Den Haag
 • 1988-1989 correspondent Centraal Instituut voor Toets­ontwikkeling in Arn­hem
 • 1989-1993 assistent in opleiding aan Rijksuniversiteit Groningen
 • 1994-2003 docent Bestuursacademie Nederland
 • 2000-2002 medewerker toetsontwikkeling Centraal Instituut voor Toets­ontwikkeling in Arnhem
 • 2003-2006 wetenschappelijk medewerker Nederlands Instituut voor Militaire Historie in Den Haag
 • 2008-2009 coördinator Centrum voor Thanatologie van de Radboud Universiteit Nijmegen.
 • 2009-2011 secretaris KKCZ Lijkschouw Nederlands Huisartsen Genootschap in Utrecht.
 • 2009-2013 zorgcoördinator en zorgverlener van Jany Mosies in Velp
 • 2009-2016 secretaris KKCZ Lijkschouw Nederlands Huisartsen Genootschap in Utrecht

Bezigheden

Sinds 1982 schermen op het wapen degen, tegenwoordig bij de Vrijbuiters in Gouda

Flèche tijdens schermwedstrijd te Purmerend in 2008
Flèche tijdens schermwedstrijd te Purmerend in 2008

Sinds 1993 redacteur, tegenwoordig hoofdredacteur van Terebinth, Tijdschrift voor Funeraire Cultuur

Themanummer over de grafcultuur van de Oranjes in 2013
Themanummer over de grafcultuur van de Oranjes in 2013

1994-2016 lid van toneelvereniging Ons Genoegen in Elden

Asbus thuis tijdens 't Spookt in de soap in 1998
Asbus thuis tijdens ‘t Spookt in de soap in 1998

Sinds 2010 lid van de Raad van Advies van Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover in Amsterdam

Opening van Tot Zover in 2007
Opening van Tot Zover in 2007

Klik hier voor een korte levensbeschrijving.